Blog

מאמרים

מי אני? / הרב אסף משה בילר

אני זה לא המחשבות שלי. יש אותי מסתכל על המחשבה שלי, אני יכול להזדהות עם הרגש אבל אני יכול להבין שהרגש הזה לא בהכרח אני. אני יכול להתבונן בזה. אז מי אני? ואיך מגלים אותי? האבות הקדושים אמרו מי אני באמת? הסוד בזה נקרא התפקיד שלי. תפקיד זה דבר שמופקד בידך. אין צורך להמציא אותו, צריך לגלות אותו בתוכנו ולממש אותו.לתת לכוח הרוחני שבי להופיע וזה הנשמה.

הנשמה זה נר, נר השם נשמת אדם. לנר יש יכולת להאיר גם במקומות החשוכים ביותר שהיו נסתרים לאדם. נר נותן לאדם דרך , למשל: נר שמאיר במדבר בחושך. דוד המלך אמר: נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי. מה שמופקד בתוכנו זה נשמה קדושה, נשמה אלוקית נצחית אינסופית והיא הפיקדון שלנו, השם נתן לך משימה והנשמה שלנו היא מיוחדת עם תפקיד אישי פרטי. צריך רק לפרק את הקליפה ולתת לפרי לצאת. הכוח של מי שאנחנו באמת יאיר בתוכנו ויגלה לנו את התכלית שלנו וגם ייתן את הכוחות להשיג אותם. חז"ל אמרו: הבא להיטהר מסייעים לו. הזוהר הקדוש אומר הכוונה היא שמסייעים לו בנשמה הקדושה! תינוק זה אותיות ניתוק וגם תיקון, נשמה ירדה לעולם כדי שתטבע למציאות הגשמית ומנקודה מסוימת היא צריכה לפרוץ מחדש. דויד המלך אמר: נולד כי עשה. פירוש: זה כבר נמצא בתוכנו לגלות מה עלינו לעשות ותפקידנו בחיים. הנשמה מלובשת בלב האדם, אחרי 13 שנה היא נגלית, הנשמה גדלה ומראה פעולותיה, ואז מקבלים נשמה קדושה. אדם נולד ויש לו נקודה קטנה מהנשמה והוא בונה את הקליפה, בונה כלים להאיר את אור הנשמה. הכלים זה האיברים, כל מצווה כנגד איבר בנשמה. האדם צריך לעשות מעשים של קדושה באיברים שלו, ואז לפרק את הקליפה בתוכו והבא להיטהר מסייעים לו בנשמה הקדושה. האדם עושה תורה, מצוות ומעשים טובים ואז מתחיל להאיר האור של הנשמה והוא זה שמסלק את הקליפה ומאיר בו באופן שבו הוא רוצה לגלות רצונות חדשים ולהבין מי הוא באמת. מעשים של קדושה בונים כלים רוחניים, סור מרע ועשה טוב. תתחיל לעשות טוב.

log6.png

לפרטים על הישיבה והצטרפות:  דור שמואל - 0544468346 

מייל ישיבה - orhaganuzyesh@gmail.com

מפה

מייל: 

דור שמואל

טלפון : 0544468346

מען: האור הגנוז