Blog

מאמרים

נצח ישראל לא ישקר/ הרב אסף משה בילר

נצח פירושו נצח נצחים, אין סוף, נצחי ולא מוגבל בגבולות הזמן והמרחב. נצח זה מלשון ניצחון, הנצחה, אזכרה. אנחנו עושים פעולה שגורמת לדבר מסוים להישמר.דויד המלך אמר: נעימות בימינך נצח, מלשון נועם, התפשטות וגילוי החוכמה, נתינה של חיים. ימין זה חוזקה, שפע, חיות.ברוחניות אנו מנציחים דבר ע"י שחוזרים עליו בהתמדה. כל העבודה הרוחנית של היהודי נקראת ללכת - לך לך מארצך וממולדתך, לנוע מהמקום שבו אתה נמצא. יהודי ממשיך ללכת כל הזמן, ההליכה הרוחנית מובילה אותנו לתכלית.

התמדה בעשייה רוחנית היא לקחת דבר שהוא זמני ולהפוך אותו לנצחי. הכוח של הנצח זה התחלה חדשה. כוח ההתמדה בנפש הוא להתחיל כל פעם מחדש. לפעמים יש הרבה נפילות וצריך כל פעם להתחיל מחדש. נפלת? - תקום. מה יעשה אדם כדי שלא ייפול? התשובה היא נצח, ימשיך ללכת כל יום מחדש. ככל שהזמן עובר, האדם מצפה שהנפילות שלו יעלמו, ושהם לא נעלמות - זה מחליש את האמונה בדרך. ואז האדם אומר לעצמו ״אולי אין תקנה לבעיה שלי?״...ואסור ליפול בזה. צריך להמשיך את האור של החוכמה והחסד וכך האדם יוצר רצף של אור. התיקון של הנצח הוא כוח ההתמדה בנפש. אש תמיד תוקד על המזבח. כאשר הנצח מתוקן אז אי אפשר לגעת בו. לכן כתוב נצח ישראל לא ישקר. הכוח של השקר נחלש כשהנצח מתוקן והיצר הרע לא יכול לפגוע באדם. הנצחיות היא ניצחון על הקליפה. האמת נצחית והשקר זמני. אנו נמצאים בעולם גשמי, זמני וחולף. כוח ההתמדה וההנצחה הוא הבניין הרוחני שלנו. כוח ההתמדה הוא הכוח של החיבור שלנו לבורא. אין מים אלא תורה. לכן, אדם ימשיך לטפטף תורה באופן קבוע. טיפה ועוד טיפה. היצר לא יכול לעמוד במים של התורה וכך האדם נהיה מעל הטבע. שיוותי השם לנגדי תמיד.

log6.png

לפרטים על הישיבה והצטרפות:  דור שמואל - 0544468346 

מייל ישיבה - orhaganuzyesh@gmail.com

מפה

מייל: 

דור שמואל

טלפון : 0544468346

מען: האור הגנוז